19 thoughts on “Duyên Phận Trời Ban Tập 2 Thuyết Minh-

  1. Chỉ rất mến mộ 2 đưa em làm chỉ thích phim nào có 2dua em đồng là chỉ xem rất hay chỉ cũng xem rất nhiều bộ phim e đồng rồi do em trai phim nào kg có 2 đưa đồng chí kg thích xem dau

  2. Mới coi mà thấy tức cái thằng đạo diễn với con nhân vật chính! Lúc đi xe thằng khốn đếch làm j , đến lúc người cứu mih đang trên xe giằng co cho xe đâm góc cây, đúng là cái loại vl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *