13 thoughts on “Duyên Phận Trời Ban Tập 6 Thuyết Minh

  1. Khung ng ta la banh beo thiet do chu chuyen gioi gi troi ng ta la nguoi yeu hoài doi cua nam chinh luon do nhu bay gio ng ta cuoi nhau roi vo chg thiet hoài doi luon do cap đẹp doi nhat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *