13 thoughts on “Em không còn là cô gái mang hài đỏ – Phút suy ngẫm

  1. Ct ny 5 tháng dô nghe thầy ns thấm từng câu từng chữ đúng hk cóa j bền lâu đến cái bóng mk còn bỏ mk khi đêm tối

  2. nghe thầy giảng bài nào cũng hay và ý nghĩa. con nghe hoài nghe mãi vẫn thấy hay. nam mô a di đà phật

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *