23 thoughts on “fix hdd iphone 5s restore blue green error 9

  1. hello, I have the same problem on my iphone 5s ios 8.4.  can you fix it for me? how much it will cost?

  2. máy em thay pin và cũng bị lỗi xanh màn, restore lỗi 14. không biết có bị lỗi hdd không. anh lại xa quá. không mang qua cho anh được.

  3. anh huân cho em hỏi những máy check imei ra 1978 .
    theo ý kiến của anh là sao hả anh . phải tụi trung quốc dựng lại k anh 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *