Flash game #1- Đập phá máy tính- XL PRODUCTIONai mà tức giận vô trò chơi để giải sầu thôi nào ^_^
Link download
*Đây là Game Flash nên cần có một trình Adobe Flash Player nhé
Flash Player:
Khi tải về thì chọn 1 trình duyệt bất kì để chơi nhé

Chúc các bạn đập vui vẻ

Nguồn: https://3dcoffeeshop.com/

Xem thêm bài viết: https://3dcoffeeshop.com/category/giai-tri

Author: admin

1 thought on “Flash game #1- Đập phá máy tính- XL PRODUCTION

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *