22 thoughts on “FPT Shop – Trên tay iPhone 8 Plus – Thiết kế nhôm – kính trở lại, cấu hình mạnh mẽ!

  1. Cho em hỏi, em ra fpt mua điện thoại, và thanh toán tiền mặt tại chổ, và muốn gữi cho bạn ở quê thì fpt có hổ trợ gì k ạ?

  2. Tui đã tuyên bố rằng cái j có thể k có nhưng Iphone fai có …nhưng khi update lên IOS 11thì đm xài ức chế vl … Cộng thêm máy xài lâu bị chay pin nữa … Mở app các thứ vừa lâu vừa lắc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *