20 thoughts on “Gà chọi hay – Đá thế này thì con nào chịu được- Gà chọi tía ta – gà đòn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *