28 thoughts on “GÀ TƠ HAY (CON GÀ QUỶ QUOÁI ) gà đòn đất việt 0987960206

  1. Bên a gà bán nhiều ko a,gia cả sao,bên e nhiều gà ma ko biết tổng nào hay,a liên hệ ,có gì tham khảo giúp e,số đt 0394144985

  2. I'm from Austria, you can sell me eggs please pay me for it and please with shipping if possible Thank you sign up Thank you

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *