28 thoughts on “Game 7 viên ngọc rồng 2 người chơi (Dragon ball 2.7)

  1. Chơi 2 người thì chỉ có bàn phím loại mà giống trong tiệm net mới chơi được thoy bàn phím đó tới 2 chỗ trên bàn phi có số lận mình chơi rồi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *