39 thoughts on “Giả lập android trên PC ko cần BlueStacks, Droid4X, Windroy, …

  1. m phải thêm cái dòng lưu ý , chỉ dành cho máy khỏe thì hơn , vì m dùng cái máy ảo đấy thì nó đã phải chiếm hơn 4gb ram + con chip khỏe I5 trở lên mới dùng mượt được chứ máy yếu mà đòi giả lập á ??? Bớt ảo tưởng đi

  2. Chạy được nhưng nó chỉ là Android 4.4, làm thế nào hay có phiên bản nào để chạy lên Android 5.0 k ad

  3. 3:06 chọn cái đầu tiên cho khỏe chứ chọn cái cuối mệt, vụ nối mạng wifi chỉ có laptop mới làm đc chứ pc bàn ko đc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *