2 thoughts on “Giao Mùa Tập 1

  1. Phim này rất hay, nhẹ nhàng mà sâu lắng như tính cách người hn vậy. Phim đã lột tả chân thực đời sống và tâm lý của 1 tầng lớp ng hn trước thời buổi chuyển giao.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *