26 thoughts on “GTA 5 – Con búp bê ma Chucky đi bệnh viện bị bác sĩ vòi tiền | GHTG

  1. Thứ bẩy này anh đóng video về giá đình hạnh phúc bị thất lạc anh trai đi . Nhất định em sẽ coi

  2. Cả Chucky và Tiffany đều là con người nhưng đã hoán đổi thân xác sang 2 con búp bê, do Chucky và Tiffany từng là con người nên cũng biết khám bệnh là phải trả tiền

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *