22 thoughts on “Hài Mới 2019 | Trường Giang Quân Sư Tình Cảm Cho Chí Tài Và Trương Thế Vinh Cua Lâm Vỹ Dạ

  1. trường giang nhỏ nhen diễn mà cay lâm vĩ dạ ném chai nhựa vô trán, nên hất bao tải lên đầu lâm vĩ dạ.

  2. dcmn ran đợi giới thiệu giữ lắm lun cũng định xem rồi….. tự nhiên quảng cáo ứa máu thoát ra lun…… thề một câu kênh thằng này đừng nên xem vai cl.

  3. Con gái giờ xạ hội cho nó ở chuồng lên làm MC chắc nó cũng làm luôn MC j ăn mặc như con thần kinh rứa VN đc Cái bắt chước là giỏi ko quan niệm phong tục chi cả

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *