31 thoughts on “Hè này tóc gì đẹp, auto tóc ngắn là xinh nhé | Tik Tok TQ

  1. Vừa cắt tóc ngắn xong,giờ xem cái này thấy auto tóc ngắn xinh là chém gió hết,ad đừng đặt tiêu đề dễ gây ảo tưởng và xin đừng gieo cho ta hy vọng nữa 😂😂😂😂😂😂

  2. Mặt tròn hơi to,trán ngắn có hợp với tóc ngắn ngang vai mái thưa để giúp mặt nhỏ lại khong Ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *