Hướng dẫn các kí hiệu trong rubik.Trong khi làm video mình đã quên không hướng dẫn d,d’ và d2.Xin mọi người thông cảm cho mình và mình xin rút kinh nghiệm trong những video sau.
Công thức tự nghiệm:
U L F2 R2 F U’ B’ D U L2 U2
R B D’ F U L D U x F2 L2 R2 U2
Link facebook của mình

Thanks for watching!!

Nguồn: https://3dcoffeeshop.com/

Xem thêm bài viết: https://3dcoffeeshop.com/category/giai-tri

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *