47 thoughts on “Hướng dẫn cách đăng nhập xbox thành công 100%

  1. Muốn vào servers không cằn Xbox cũng được nữa chỉ cần ghi là play.nethergames.org là vào được ngay

  2. Tôi thì làm Đốm giống như vậy Nhưng mà tôi bấm vào chữ Tiếp theo Cuối cùng thì nó lại bảo tôi đăng nhập 4 số điện thoại còn lại

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *