3 thoughts on “Hướng dẫn cách kênh ách trong bài câu cá – Thủ thuật đánh bài 2019

  1. Đánh xập sám 4 người mà tả tụ bằng cách lật cơ rô chuồn bích lá thứ 13 của người chia bài (tức tụ cái)thì mình có công thức ko Tâm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *