24 thoughts on “Hướng dẫn cách kết nối internet trên máy tính [ Phan Mạnh Cường PH04388 ]

  1. Vậy mình muốn kết nối vào 1 mạng gần nhất nhưng nó lại ghi như thế này :
    The setting saved on this computer the network do not match the requirements of the network
    Là sao ạ???

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *