17 thoughts on “Hướng Dẫn Cài Đặt Font "Chiese PRC" Cho Win XP "K Cần Đĩa Win"

  1. -_- cho hỏi mình vào mấy trang có chữ tượng hình thì cài cái lang nhưng ko có phần đó bạn cho mình file dc ko tên "cplexe" :'((

  2. một số trường hợp cái "win lậu" đĩa win thiếu file nó sẽ k cho cài font I386 có thể tham khảo goole "Tại Sao K Thể Thêm Font"

  3. Windows xp sp3 ngôn ngữ thay đổi trung quốc hà . biết rồi . có ngôn ngữ CHS.MUI thay đổi trung quốc . hehe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *