31 thoughts on “Hướng dẫn giải rubik 5x5x5 theo phong cách cực kỳ bá đạo

  1. làm từ 3×3 đến con 6×6 là sẽ giải đc hết tất cả mấy con to hơn. Tóm lại tất cả chỉ có 3 bước: tâm, cạnh, 3×3

  2. Anh nhìn thì cho bọn em nhìn với chơ làm thế ai mà nhớ phải viết thêm công thức nữa để làm cho dễ

  3. Ông nỳ toàn quay thể hiện éo chỉ dc cái quái gì, tui mò còn ra tuy hơi lâu nhưng cũng sáng tạo không kém

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *