17 thoughts on “hướng dẫn khắc phục lỗi usb device not recognized win 10 – phần 2

  1. vẫn không được bạn ơi máy mình chỉ có 2 dòng Generic usb hud nên updaye 2 dòng đó được saonó hiện lên lại bạn ơi

  2. của mình chỉ có 1 dòng generic USB hub thì phải làm sao , video của bạn và 1 cái video nước ngoài mình xem đều có 3 dòng liên tiếp

  3. Nó chỉ hiện 2 dòng Generic USB Hub, làm xong thì cái dòng chấm than vẫn ko mất và kết quả vẫn ko nhận Usb là sao

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *