20 thoughts on “Hướng dẫn kiếm kim cương trong minecraft một cách hiệu quả và nhanh nhất ( Đảm bảo chắc ăn 1 tỷ%)

  1. Đây video chứng minh những điều mình làm trong clip này là thật nhé <3 gớm các bố không hên bằng tui xong đổ thừa tôi cheat 🙂
    https://www.youtube.com/watch?v=UzQgRHr9X8E

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *