hướng dẫn làm phần mềm quản lý bán hàng-bài 3Loạt video hướng dẫn làm phần mềm quản lý bán hàng bằng C# và SQL, video quay lại quá trình code, do đó sẽ có những lỗi phát sinh trong quá trình làm, qua đây các bạn có thể có thêm kinh nghiệm code cho mình

Nguồn: https://3dcoffeeshop.com/

Xem thêm bài viết: https://3dcoffeeshop.com/category/cong-nghe

Author: admin

11 thoughts on “hướng dẫn làm phần mềm quản lý bán hàng-bài 3

  1. debug nó bị lỗi này " System.ArgumentException: 'Cannot bind to the property or column MaHD on the DataSource.

    Parameter name: dataMember'
    "

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *