11 thoughts on “Hướng dẫn làm video bằng powerpoint

  1. sao không làm trực tiếp luôn hả bạn. toàn lí thuyết không thế này nhiều mục không quen tìm k thâý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *