37 thoughts on “Hướng dẫn làm video từ ảnh và nhạc có hiệu ứng tuyết rơi

  1. Mình đã làm thành công nhưng bạn không chỉ các xoá logo khi xuất video ra
    Nhưng không sao mình đã tìm ra cách và có 1 video hoàn chỉnh

  2. Anh ơi !
    Tạo sao cái của anh phần mềm Camtasia Studio 8 của anh có chữ share mà của em ko có chữ share ??
    Mong anh trả lời lại câu hỏi của e.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *