2 thoughts on “Hướng dẫn MOD Dota 2 – 2016

  1. cho mình hỏi làm sao để download trực tiếp từ dota2 reborn mod được vậy, minh bấm download mà nó cứ hiện ra ADFly r` ra mấy cái link trash quảng cáo. Thanks

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *