Hướng dẫn sử dụng hàm Large, Small, Max, Min trong ExcelTrong các báo cáo chúng ta thường phải đưa ra con số lớn nhất, nhỏ nhất, lớn thứ N, nhỏ thứ N, để có được những con số so sánh đó, hãy sử dụng các hàm Large, Small, Max, Min trong từng trường hợp để có được con số nhanh nhất, chính xác nhất.

Nguồn: https://3dcoffeeshop.com/

Xem thêm bài viết: https://3dcoffeeshop.com/category/cong-nghe

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *