2 thoughts on “Hướng dẫn tạo bảng chấm công sử dụng hàm Countif – Đỗ Thị Yến – 0132 – KT0802

  1. Nếu mình muốn tính ngày công đi trực vào thứ bảy, chủ nhật thì cách tính sao. Cảm ơn!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *