Hướng dẫn tính số lần xuất hiện giá trị trùng và lập báo cáo thống kê trên ExcelGroup trao đổi & giải đáp kiến thức excel ứng dụng:

Videos hướng dẫn lập báo cáo cáo thống kê để tổng hợp (đếm số lần, số đơn hàng) và thống kê doanh số theo 02 phương pháp:
Cách 1: Kỹ thuật công thức mảng trong Excel (Khóa đào tạo Excel nâng cao cho người đi làm)
Cách 2: Kỹ thuật SQL trong Excel (Khóa đào tạo Kỹ thuật tạo báo cáo động trên Excel và Add-in A-Tools)
Tham khảo chi tiết hơn và đăng ký tham gia tại: www.bluesofts.net hoặc www.hocexcelnangcao.net

Nguồn: https://3dcoffeeshop.com/

Xem thêm bài viết: https://3dcoffeeshop.com/category/cong-nghe

Author: admin

1 thought on “Hướng dẫn tính số lần xuất hiện giá trị trùng và lập báo cáo thống kê trên Excel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *