35 thoughts on “Huyền thoại Lý Tiểu Long Full HD Tập 23 (The Legend Of Bruce Lee 23)

  1. Tui thấy võ cổ truyền cũng gần giống với võ của lý tiểu long.
    Võ cổ truyền có sử dụng côn và mộc nhân

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *