41 thoughts on “Huyền thoại Lý Tiểu Long Full Tập 13

  1. xem đoạn 8:20(tắt cầu dao máy cưa) >>và 9:39( bật máy cưa)
    ae nhớ điều này nhé. muốn bật nút công tắc phải bật cầu dao máy cưa.
    lúc lí tiểu long nhảy vào là tắt cầu dao rồi nhé(8:20)… và sau đó lí tiểu long cho đầu thằng tây vào máy cưa(đã tắt cầu dao)……..và ấn công tắc…thế đếu nào ………….
    . cái cưa vẫn chạy…………….phép màu vãi chưởng

  2. ly tiểu long noi bang tiếng Trung ,dạy người mi ai cung noi tieng trung dc het ha, nam1959 ly tiểu long noi bằng tieng gj

  3. hay Và Ý nghĩa Lắm Anh đã qua đời rồi nhưng amh vẫn là 1 huyền thoại Ngày 4 T7 năm 2017 ! Ai còn xem thì ghi tiếp Năm tới nhé

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *