46 thoughts on “Huyền thoại Lý Tiểu Long Full Tập 15

  1. Đây là trên phim thôi , ngoài đời Lý Tiểu Long chê võ thuật Trung Quốc ko thực chiến , động tác rườm rà thừa thãi , ví dụ thái cực quyền đó , Lý Tiểu Long rất đề cao boxing

  2. Trung quốc thực chiến mỗi lý tiểu long và chu tỉ lợi còn lại toàn hổ giấy từ hiểu đông chứng minh điều đó

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *