6 thoughts on “Iphone 5s restore 0-5% error 9, 14 solutions

  1. a ơi máy em dính lỗi 9, giờ em muốn sửa mà không biết chỗ nào uy tín ak. em ở thành phố hồ chí minh ak, máy em là iphone 5s ak, chỗ nào uy tính a chỉ cho em ak

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *