[Khóa Sơ Cấp 1] Bài 7.5 물건 사기Chủ đề Mua sắm Luyện viết1.Toàn bộ các video khóa học:
Phần I: Link toàn bộ các bài Sơ Cấp 1 ( Link các bài Sơ Cấp 2 và 3 xem tương ứng ở các bài học Sơ Cấp 2,3 sẽ có đầy đủ tại phần mô tả)
2.[Khóa Sơ Cấp 1] Bài 0.1 Nguyên âm đơn:
3. [Khóa Sơ Cấp 1] Bài 0.2 Nguyên âm đôi:
4. [Khóa Sơ Cấp 1] Bài 0.3 Phụ âm cơ bản và Phụ âm bật hơi:
5. [Khóa Sơ Cấp 1] Bài 0.4 Phụ âm căng:
6. [Khóa Sơ Cấp 1] Bài 0.5 Cách ghép âm tiết trong tiếng Hàn:
7. [Khóa Sơ Cấp 1] Bài 0.6 Phụ âm dưới:
8. [Khóa Sơ Cấp 1] Bài 1.1 소개 Chủ đề Giới thiệu Ngữ pháp:
9. [Khóa Sơ Cấp 1] Bài 1.3 소개 Chủ đề Giới thiệu Luyện nghe:
11. [Khóa Sơ Cấp 1] Bài 1.4 소개 Chủ đề Giới thiệu Luyện đọc viết:
12. [Khóa Sơ Cấp 1] Bài 2.1 학교 Chủ đề Trường hoc Ngữ pháp:
13. [Khóa Sơ Cấp 1] Bài 2.2 학교 Chủ đề Trường hoc Luyện nói:
14. [Khóa Sơ Cấp 1] Bài 2.3 학교 Chủ đề Trường hoc Luyện nghe:
15. [Khóa Sơ Cấp 1] Bài 2.4 학교 Chủ đề Trường hoc Luyện đọc:
16. [Khóa Sơ Cấp 1] Bài 2.5 학교 Chủ đề Trường hoc Luyện viết:
17. [Khóa Sơ Cấp 1] Bài 3.1 일상 생활 Chủ đề Sinh hoạt hàng ngày Ngữ pháp:
18. [Khóa Sơ Cấp 1] Bài 3.2 일상 생활 Chủ đề Sinh hoạt hàng ngày Luyện nói:
19. [Khóa Sơ Cấp 1] Bài 3.3 일상 생활 Chủ đề Sinh hoạt hàng ngày Luyện nghe:
20. [Khóa Sơ Cấp 1] Bài 3.4 일상 생활 Chủ đề Sinh hoạt hàng ngày Luyện đọc:
21. [Khóa Sơ Cấp 1] Bài 3.5 일상 생활 Chủ đề Sinh hoạt hàng ngày Luyện viết:
22. [Khóa Sơ Cấp 1] Bài 4.1 날짜와 요일 Chủ đề Ngày và thứ Ngữ pháp:
23. [Khóa Sơ Cấp 1] Bài 4.2 날짜와 요일 Chủ đề Ngày và thứ Luyện nói:
24. [Khóa Sơ Cấp 1] Bài 4.3 날짜와 요일 Chủ đề Ngày và thứ Luyện nghe:
25. [Khóa Sơ Cấp 1] Bài 4.4 날짜와 요일 Chủ đề Ngày và thứ Luyện đọc:
26. [Khóa Sơ Cấp 1] Bài 4.5 날짜와 요일 Chủ đề Ngày và thứ Luyện viết:
27. [Khóa Sơ Cấp 1] Bài 5.1 하루 일과 Chủ đề công việc trong ngày Ngữ pháp:
28. [Khóa Sơ Cấp 1] Bài 5.2 하루 일과 Chủ đề công việc trong ngày Luyện nói:
29. [Khóa Sơ Cấp 1] Bài 5.3 하루 일과 Chủ đề công việc trong ngày Luyện nghe:
30. [Khóa Sơ Cấp 1] Bài 5.4 하루 일과 Chủ đề công việc trong ngày Luyện đọc:
31. [Khóa Sơ Cấp 1] Bài 5.5 하루 일과 Chủ đề công việc trong ngày Luyện viết:
32. [Khóa Sơ Cấp 1] Bài 6.1 주말 Chủ đề cuối tuần Ngữ pháp:
33. [Khóa Sơ Cấp 1] Bài 6.2 주말 Chủ đề cuối tuần Luyện nói:
34. [Khóa Sơ Cấp 1] Bài 6.3 주말 Chủ đề cuối tuần Luyện nghe:
35. [Khóa Sơ Cấp 1] Bài 6.4 주말 Chủ đề cuối tuần Luyện đọc:
36. [Khóa Sơ Cấp 1] Bài 6.5 주말 Chủ đề cuối tuần Luyện viết:
37. [Khóa Sơ Cấp 1] Bài 7.1 물건 사기Chủ đề Mua sắm Ngữ pháp:
38. [Khóa Sơ Cấp 1] Bài 7.2 물건 사기Chủ đề Mua sắm Luyện nói:
39. [Khóa Sơ Cấp 1] Bài 7.3 물건 사기Chủ đề Mua sắm Luyện nghe:
40. [Khóa Sơ Cấp 1] Bài 7.4 물건 사기Chủ đề Mua sắm Luyện đọc:
41. [Khóa Sơ Cấp 1] Bài 7.5 물건 사기Chủ đề Mua sắm Luyện viết:
42. [Khóa Sơ Cấp 1] Bài 7.6 은는 và 이가 khác nhau như thế nào:
#Tựhọctiếnghàn
#Họctiếnghànonline
#Khóahọctiếnghàn
#TiếnghànSơCấp
#Tiếng hàntrungcấp

source: https://3dcoffeeshop.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://3dcoffeeshop.com/category/giai-tri/

Author: admin

2 thoughts on “[Khóa Sơ Cấp 1] Bài 7.5 물건 사기Chủ đề Mua sắm Luyện viết

 1. Link Khóa Sơ Cấp 1 Phần Tiếp Theo Từ Bài Số 8

  Full Khóa Học: https://www.youtube.com/channel/UCVppAlMgVUfioqAdyrmtqyQ/videos?view_as=subscriber

  43. [Khóa Sơ Cấp 1] Bài 8.1 음식 Chủ đề Ẩm thực Ngữ pháp: https://www.youtube.com/watch?v=ON0T-8HKTZ0&t=51s

  44. [Khóa Sơ Cấp 1] Bài 8.2 음식 Chủ đề Ẩm thực Luyện nói: https://www.youtube.com/watch?v=RYodpPY7pLA&t=56s

  45. [Khóa Sơ Cấp 1] Bài 8.3 음식 Chủ đề Ẩm thực Luyện đọc: https://www.youtube.com/watch?v=kD7eYOzWnLw&t=54s

  46. [Khóa Sơ Cấp 1] Bài 8.4 음식 Chủ đề Ẩm thực Luyện nghe: https://www.youtube.com/watch?v=liUfeoQ08qk&t=26s

  47. [Khóa Sơ Cấp 1] Bài 9.1 집 Chủ đề nhà cửa Ngữ pháp: https://www.youtube.com/watch?v=NOFEzD1wJ0Y&t=87s

  48. [Khóa Sơ Cấp 1] Bài 9.2 집 Chủ đề nhà cửa Luyện nói: https://www.youtube.com/watch?v=0kJ49PvaHZM&t=86s

  49. [Khóa Sơ Cấp 1] Bài 9.3 집 Chủ đề nhà cửa Luyện nghe: https://www.youtube.com/watch?v=e6apuLsqHHY&t=126s

  50. [Khóa Sơ Cấp 1] Bài 9.4 집 Chủ đề nhà cửa Luyện đọc: https://www.youtube.com/watch?v=1FSTzdA3bDE&t=100s

  51. [Khóa Sơ Cấp 1] Bài 9.5 집 Chủ đề nhà cửa Luyện viết: https://www.youtube.com/watch?v=PgrGhGo8V6A&t=132s

  52. [Khóa Sơ Cấp 1] Bài 10.1 가족 Chủ đề gia đình Ngữ pháp: https://www.youtube.com/watch?v=fvsfdI-xViY&t=29s

  53. [Khóa Sơ Cấp 1] Bài 10.2 Kính ngữ trong tiếng Hàn: https://www.youtube.com/watch?v=zXlgiRtVxOE&t=54s

  54. [Khóa Sơ Cấp 1] Bài 10.3 가족 Chủ đề gia đình Luyện nói: https://www.youtube.com/watch?v=eIaEU1X4zcE&t=45s

  55. [Khóa Sơ Cấp 1] Bài 10.4 가족 Chủ đề gia đình Luyện nghe: https://www.youtube.com/watch?v=q6CnB6LU98U&t=20s

  56. [Khóa Sơ Cấp 1] Bài 10.5 가족 Chủ đề gia đình Luyện đọc: https://www.youtube.com/watch?v=OzycoCQYccA&t=56s

  57. [Khóa Sơ Cấp 1] Bài 10.6 가족 Chủ đề gia đình Luyện viết: https://www.youtube.com/watch?v=DEmvazYQW8w&t=24s

  58. [Khóa Sơ Cấp 1] Bài 11.1 날씨 Chủ đề thời tiết Ngữ pháp: https://www.youtube.com/watch?v=zjUa_4r6mDw&t=80s

  59. [Khóa Sơ Cấp 1] Bài 11.2 날씨 Chủ đề thời tiết Luyện nói: https://www.youtube.com/watch?v=BbuWljw70mQ&t=25s

  60. [Khóa Sơ Cấp 1] Bài 11.3 날씨 Chủ đề thời tiết Luyện nghe: https://www.youtube.com/watch?v=OqLZ0fjItvE&t=51s

  61. [Khóa Sơ Cấp 1] Bài 11.4 날씨 Chủ đề thời tiết Luyện đọc: https://www.youtube.com/watch?v=FirCKPRizBQ&t=32s

  62. [Khóa Sơ Cấp 1] Bài 11.5 날씨 Chủ đề thời tiết Luyện viết: https://www.youtube.com/watch?v=4sqfIYg7MSE&t=24s

  63. [Khóa Sơ Cấp 1] Bài 12.1 전화 Chủ đề Điện thoại Ngữ pháp: https://www.youtube.com/watch?v=YXJzqJR5hVU&t=22s

  64. [Khóa Sơ Cấp 1] Bài 12.2 전화 Chủ đề Điện thoại Luyện nói: https://www.youtube.com/watch?v=xzU-y35EXtQ&t=29s

  65. [Khóa Sơ Cấp 1] Bài 12.3 전화 Chủ đề Điện thoại Luyện nghe: https://www.youtube.com/watch?v=9QdD0in4f9s&t=25s

  66. [Khóa Sơ Cấp 1] Bài 12.4 전화 Chủ đề Điện thoại Luyện đọc: https://www.youtube.com/watch?v=324C8co_iwo&t=40s

  67. [Khóa Sơ Cấp 1] Bài 12.5 전화 Chủ đề Điện thoại Luyện viết: https://www.youtube.com/watch?v=hsTTcjBG8PM&t=26s

  68. [Khóa Sơ Cấp 1] Bài 13.1 생일 Chủ đề Sinh nhật Ngữ pháp: https://www.youtube.com/watch?v=4OZ_UqrAqjk&t=27s

  69. [Khóa Sơ Cấp 1] Bài 13.2 생일 Chủ đề Sinh nhật Luyện nói: https://www.youtube.com/watch?v=lZgcVVVmZRw&t=41s

  70. [Khóa Sơ Cấp 1] Bài 13.3 생일 Chủ đề Sinh nhật Luyện nghe: https://www.youtube.com/watch?v=imYrmYe06yU&t=20s

  71. [Khóa Sơ Cấp 1] Bài 13.4 생일 Chủ đề Sinh nhật Luyện đọc: https://www.youtube.com/watch?v=vyvaYAlw54Y&t=27s

  72. [Khóa Sơ Cấp 1] Bài 13.5 생일 Chủ đề Sinh nhật Luyện viết: https://www.youtube.com/watch?v=F8GL8_Jqlb8&t=37s

  73. [Khóa Sơ Cấp 1] Bài 14.1 취미 Chủ đề Sở thích Ngữ pháp: https://www.youtube.com/watch?v=ZmIOjwX5VGw&t=41s

  74. [Khóa Sơ Cấp 1] Bài 14.2 취미 Chủ đề Sở thích Luyện nói: https://www.youtube.com/watch?v=V_U8ERv5jUA&t=21s

  75. [Khóa Sơ Cấp 1] Bài 14.3 취미 Chủ đề Sở thích Luyện nghe: https://www.youtube.com/watch?v=xVSYKwCNgqY&t=21s

  76. [Khóa Sơ Cấp 1] Bài 14.4 취미 Chủ đề Sở thích Luyện đọc: https://www.youtube.com/watch?v=L3a_50Wq2SI&t=20s

  77. [Khóa Sơ Cấp 1] Bài 14.5 취미 Chủ đề Sở thích Luyện viết: https://www.youtube.com/watch?v=pKgPCGByQms&t=30s

  78. [Khóa Sơ Cấp 1] Bài 15.1 교통 Chủ đề Giao thông Ngữ pháp: https://www.youtube.com/watch?v=gFxPEJqdxXs&t=27s

  79. [Khóa Sơ Cấp 1] Bài 15.2 교통 Chủ đề Giao thông Luyện nói: https://www.youtube.com/watch?v=ZepDrwU0bA4&t=37s

  80. [Khóa Sơ Cấp 1] Bài 15.3 교통 Chủ đề Giao thông Luyện nghe : https://www.youtube.com/watch?v=tHEqPpktXgg&t=33s

  81. [Khóa Sơ Cấp 1] Bài 15.4 교통 Chủ đề Giao thông Luyện đọc: https://www.youtube.com/watch?v=fylWrNNezlw&t=24s

  82. [Khóa Sơ Cấp 1] Bài 15.5 교통 Chủ đề Giao thông Luyện viết: https://www.youtube.com/watch?v=3MsXfL6u2rw&t=55s

  83. [Khóa Sơ Cấp 1] Bài 16 Ôn tập tổng hợp khóa sơ cấp 1: https://www.youtube.com/watch?v=B3vNyFEXUFk&t=10s

  #Tựhọctiếnghàn

  #Họctiếnghànonline

  #Khóahọctiếnghàn

  #TiếnghànSơCấp

  #Tiếng hàntrungcấp

 2. Toàn bộ các video khóa học Sơ Cấp 1.2.3 : https://www.youtube.com/channel/UCVppAlMgVUfioqAdyrmtqyQ/videos?view_as=subscriber

  Phần II: Link toàn bộ các bài Sơ Cấp 2 ( Link các bài Sơ Cấp 3 xem tương ứng ở các bài học Sơ Cấp 3 sẽ có đầy đủ tại phần mô tả)

  84. [Khóa Sơ Cấp 2] Bài 1.1 만남 Chủ đề gặp gỡ 문법 Ngữ pháp: https://www.youtube.com/watch?v=RifDkEtCUeQ&t=31s

  85. [Khóa Sơ Cấp 2] Bài 1.2 만남 Chủ đề gặp gỡ 듣기 Luyện nghe: https://www.youtube.com/watch?v=9lWQeJQYohQ&t=52s

  86. [Khóa Sơ Cấp 2] Bài 1.3 만남 Chủ đề gặp gỡ 읽기 Luyện đọc: https://www.youtube.com/watch?v=t4M9lCbWMlY&t=57s

  87. [Khóa Sơ Cấp 2] Bài 2.1 약속 Chủ đề hẹn gặp 문법 Ngữ pháp: https://www.youtube.com/watch?v=qLRPIsOxLEw&t=61s

  88. [Khóa Sơ Cấp 2] Bài 2.2 약속 Chủ đề hẹn gặp 말하기 Luyện nói: https://www.youtube.com/watch?v=86o87vuwY3k&t=110s

  89. [Khóa Sơ Cấp 2] Bài 2.3 약속 Chủ đề hẹn gặp 듣기 Luyện nghe: https://www.youtube.com/watch?v=8eg1fhfHYgk&t=51s

  90. [Khóa Sơ Cấp 2] Bài 2.4 약속 Chủ đề hẹn gặp 읽기 Luyện đọc: https://www.youtube.com/watch?v=NVmud9N_XWg&t=82s

  91. [Khóa Sơ Cấp 2] Bài 2.5 약속 Chủ đề hẹn gặp 쓰기 Luyện viết: https://www.youtube.com/watch?v=QTWlN14YRqg&t=62s

  92. [Khóa Sơ Cấp 2] Bài 3.1 물건 사기 Chủ đề mua sắm 문법 Ngữ pháp: https://www.youtube.com/watch?v=R4CXFRR9iCI&t=94s

  93. [Khóa Sơ Cấp 2] Bài 3.2 물건 사기 Chủ đề mua sắm 말하기 Luyện nói: https://www.youtube.com/watch?v=PnYpEokCr5s&t=122s

  94. [Khóa Sơ Cấp 2] Bài 3.3 물건 사기 Chủ đề mua sắm 듣기 Luyện nghe: https://www.youtube.com/watch?v=vUoT3S__zro&t=83s

  95. [Khóa Sơ Cấp 2] Bài 3.4 물건 사기 Chủ đề mua sắm 읽기 Luyện đọc: https://www.youtube.com/watch?v=aXhokqV5Ang&t=61s

  96. [Khóa Sơ Cấp 2] Bài 3.5 물건 사기 Chủ đề mua sắm 쓰기 Luyện viết: https://www.youtube.com/watch?v=rXxrsztbzXY&t=63s

  97. [Khóa Sơ Cấp 2] Bài 4.1 병원 Chủ đề Bệnh viện 문법 Ngữ pháp: https://www.youtube.com/watch?v=Z8o1AnLGamk&t=48s

  98. [Khóa Sơ Cấp 2] Bài 4.2 병원 Chủ đề Bệnh viện 말하기 Luyện nói: https://www.youtube.com/watch?v=hrAEmLvgxNw&t=77s

  99. [Khóa Sơ Cấp 2] Bài 4.3 병원 Chủ đề Bệnh viện 듣기 Luyện nghe: https://www.youtube.com/watch?v=NnVGUtytVlY&t=28s

  100. [Khóa Sơ Cấp 2] Bài 4.4 병원 Chủ đề Bệnh viện 읽기 Luyện đọc: https://www.youtube.com/watch?v=EDq8I_PXUAg&t=42s

  101. [Khóa Sơ Cấp 2] Bài 4.5 병원 Chủ đề Bệnh viện 쓰기 Luyện viết: https://www.youtube.com/watch?v=4If_9nipv3A&t=33s

  102. [Khóa Sơ Cấp 2] Bài 5.1 편지 Chủ đề Thư tín 문법 Ngữ pháp: https://www.youtube.com/watch?v=tLjIiLkSVOc&t=44s

  103. [Khóa Sơ Cấp 2] Bài 5.2 편지 Chủ đề Thư tín 말하기 Luyện nói: https://www.youtube.com/watch?v=4NrHwveiC-o&t=51s

  104. [Khóa Sơ Cấp 2] Bài 5.3 편지 Chủ đề Thư tín 듣기 Luyện nghe: https://www.youtube.com/watch?v=nMFSZkIR72I&t=41s

  105. [Khóa Sơ Cấp 2] Bài 5.4 편지 Chủ đề Thư tín 읽기 Luyện đọc: https://www.youtube.com/watch?v=9rCskFTuDRY&t=41s

  106. [Khóa Sơ Cấp 2] Bài 5.5 편지 Chủ đề Thư tín 쓰기 Luyện viết: https://www.youtube.com/watch?v=ew4dHnoFqtQ&t=48s

  107. [Khóa Sơ Cấp 2] Bài 6.1 교통 Chủ đề Giao thông 문법 Ngữ pháp: https://www.youtube.com/watch?v=EEV9NnS241M&t=44s

  108. [Khóa Sơ Cấp 2] Bài 6.2 교통 Chủ đề Giao thông 말하기 Luyện nói: https://www.youtube.com/watch?v=c2zpAGoJYHY&t=55s

  109. [Khóa Sơ Cấp 2] Bài 6.3 교통 Chủ đề Giao thông 듣기 Luyện nghe: https://www.youtube.com/watch?v=sE4-9SCXD-A&t=56s

  110. [Khóa Sơ Cấp 2] Bài 6.4 교통 Chủ đề Giao thông 읽기 Luyện đọc: https://www.youtube.com/watch?v=Q-BRe5c1ozw&t=48s

  111. [Khóa Sơ Cấp 2] Bài 6.5 교통 Chủ đề Giao thông 쓰기 Luyện viết: https://www.youtube.com/watch?v=_hbG_z5QVTM&t=39s

  112. [Khóa Sơ Cấp 2] Bài 7.1 전화 Chủ đề Điện thoại 문법 Ngữ pháp: https://www.youtube.com/watch?v=nEKCCLyBgV8&t=32s

  113. [Khóa Sơ Cấp 2] Bài 7.2 전화 Chủ đề Điện thoại 말하기 Luyện nói: https://www.youtube.com/watch?v=uALW_oKXj7s&t=128s

  114. [Khóa Sơ Cấp 2] Bài 7.3 전화 Chủ đề Điện thoại 듣기 Luyện nghe: https://www.youtube.com/watch?v=jcvUBl1Wi40&t=45s

  115. [Khóa Sơ Cấp 2] Bài 7.4 전화 Chủ đề Điện thoại 읽기 Luyện đọc: https://www.youtube.com/watch?v=yN704F7rCb0&t=130s

  116. [Khóa Sơ Cấp 2] Bài 7.5 전화 Chủ đề Điện thoại 쓰기 Luyện viết: https://www.youtube.com/watch?v=wr16fPyg-Js&t=46s

  Phần III: Link toàn bộ các bài Sơ Cấp 3 ( Link các bài Sơ Cấp 1,2 xem tương ứng ở các bài học Sơ Cấp 1,2 trước đó sẽ có đầy đủ)

  117. [Khóa Sơ Cấp 3] Bài 8.1 영화 Chủ đề gặp gỡ 문법 Ngữ pháp: https://www.youtube.com/watch?v=n7dJkT6QgR4&t=158s

  118.[Khóa Sơ Cấp 3] Bài 8.2 영화 Chủ đề gặp gỡ 말하기 Luyện nói: https://www.youtube.com/watch?v=EGdB2DYt90Q&t=154s

  119. [Khóa Sơ Cấp 3] Bài 8.3 영화 Chủ đề gặp gỡ 듣기 Luyện nghe: https://www.youtube.com/watch?v=aQvZcP1l_Pc&t=166s

  120. [Khóa Sơ Cấp 3] Bài 8.4 영화 Chủ đề gặp gỡ 읽기 Luyện đọc: https://www.youtube.com/watch?v=b_XeQguBTBE&t=142s

  121. [Khóa Sơ Cấp 3] Bài 8.5 영화 Chủ đề gặp gỡ 쓰기 Luyện viết: https://www.youtube.com/watch?v=R3atPoPTqfU&t=147s

  122. [Khóa Sơ Cấp 3] Bài 9.1 휴일 Chủ đề ngày nghỉ 문법 Ngữ pháp: https://www.youtube.com/watch?v=JxMbnh2K448&t=77s

  123. [Khóa Sơ Cấp 3] Bài 9.2 휴일 Chủ đề ngày nghỉ 말하기 Luyện nói: https://www.youtube.com/watch?v=8PFF_Z2pCK4&t=78s

  124. [Khóa Sơ Cấp 3] Bài 9.3 휴일 Chủ đề ngày nghỉ 듣기 Luyện nghehttps://www.youtube.com/watch?v=hRkPJnacErk&t=73s

  125. [Khóa Sơ Cấp 3] Bài 9.4 휴일 Chủ đề ngày nghỉ 읽기 Luyện đọc: https://www.youtube.com/watch?v=_bV8VopN_gE&t=75s

  126. [Khóa Sơ Cấp 3] Bài 9.5 휴일 Chủ đề ngày nghỉ 쓰기 Luyện viết: https://www.youtube.com/watch?v=ySDRYwgQ7jg&t=70s

  127. [Khóa Sơ Cấp 3] Bài 10.1 외모Chủ đề Ngoại hình 문법 Ngữ pháp: https://www.youtube.com/watch?v=rOi5RM1mejA&t=69s

  128. [Khóa Sơ Cấp 3] Bài 10.2 외모Chủ đề Ngoại hình 말하기 Luyện nói: https://www.youtube.com/watch?v=qwDUjQERqpA&t=63s

  129. [Khóa Sơ Cấp 3] Bài 10.3 외모Chủ đề Ngoại hình 듣기 Luyện nghe: https://www.youtube.com/watch?v=WTTBMUvLIro&t=63s

  130. [Khóa Sơ Cấp 3] Bài 10.4 외모Chủ đề Ngoại hình 읽기 Luyện đọc: https://www.youtube.com/watch?v=-AwrL9cfZnU&t=62s

  131. [Khóa Sơ Cấp 3] Bài 10.5 외모Chủ đề Ngoại hình 쓰기 Luyện viết: https://www.youtube.com/watch?v=wkmJ36iUZpE&t=63s

  132. [Khóa Sơ Cấp 3] Bài 11.1 여행 Chủ đề Du lịch 문법 Ngữ pháp: https://www.youtube.com/watch?v=2HxiMHpUkHk&t=126s

  133. [Khóa Sơ Cấp 3] Bài 11.2 여행 Chủ đề Du lịch 말하기 Luyện nói: https://www.youtube.com/watch?v=_9edrnhtzC4&t=232s

  134. [Khóa Sơ Cấp 3] Bài 11.3 여행 Chủ đề Du lịch 듣기 Luyện nghe: https://www.youtube.com/watch?v=HNgLo5daTFg&t=64s

  135. [Khóa Sơ Cấp 3] Bài 11.4 여행 Chủ đề Du lịch 읽기 Luyện đọc: https://www.youtube.com/watch?v=rpeZNteaYPI&t=304s

  136. [Khóa Sơ Cấp 3] Bài 11.5 여행 Chủ đề Du lịch 쓰기 Luyện viết: https://www.youtube.com/watch?v=Cg4uSsFPJCc&t=433s

  137. [Khóa Sơ Cấp 3] Bài 12.1 공공장소 Chủ đề Địa điểm công cộng 문법 Ngữ pháp: https://www.youtube.com/watch?v=_yTgGAbCRmU&t=22s

  138. [Khóa Sơ Cấp 3] Bài 12.2 공공장소 Chủ đề Địa điểm công cộng 말하기 Luyện nói: https://www.youtube.com/watch?v=3fqa95knvzY&t=76s

  139. [Khóa Sơ Cấp 3] Bài 12.3 공공장소 Chủ đề Địa điểm công cộng 듣기 Luyện nghe: https://www.youtube.com/watch?v=528JtBdMpIQ&t=8s

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *