8 thoughts on “Khui hộp Samsung Wireless Speaker Bottle: "Cái Bình" biết hát

  1. Mấy a cho e hỏi. E có cái mà đang dùng tự nhiên ko bấm ko lên nguồn. Thế là bị làm sao mấy a nhì

  2. mình có 1 cái mới toanh, mới nhận hàng hôm 21-2 có giấy tờ mua bán cua TGDD.do ko có nhu cầu sử dụng mình để lại giá 1m1 , khu vực BRVT, alo 01675891659 nếu cần nhé

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *