9 thoughts on “kĩ thuật cắt tóc ngắn bài 2 (bob tầng lớp thấp _Tony Cường) 0973922370

  1. cảm ơn thầy nhiều lắm thay co phải người thanh hóa ko a. e cũng người thanh hóa nhung lam trong đồng nai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *