24 thoughts on “KIỀU – CHUYỆN CHƯA KỂ

  1. Phim ko đúng với truyện kiều. Diễn viên thì xấu. Đóng ko hấp dẫn . Nhạc phim thì nhạc trung. Ko có gì là đúng với một đại thi hào dt. Chán

  2. Nghe ko hay .ko đúng nội dung lắm.Hai con chăm sóc Kiều đánh ghen kinh hết Mà công nhận Kiều xinh đẹp hết xảy con bà bảy.Mà hai con hầu sĩ vãi.Cả cái bà lúc đầu thì lời nói thì ngon ngọt về sau thì độc ác kinh khiếp

  3. không biết phim hay hay không nhưng nhạc tàu là không chấp nhận rồi! một tác phẩm mang tính chất dân tộc vậy mà lồng nhạc trung quốc vô…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *