32 thoughts on “kinh nghiệm cạnh 5×5 nâng cao

  1. công thức 12 bước chỉ dùng cho 2 viên cạnh ở cột bên trái, vậy e bị 2 cạnh ở giữa thì dùng CT nào a

  2. ad ơi công thức lật 1 cạnh thành dấu công khi đang hoàn thành dấu công mặt trên như thế nào ạ

  3. vậy trường hợp còn 2 cạnh cuối mà có 1 cái không sole, 1 cái sole thì chuyển về như thế nào anh?

  4. anh ơi sao lúc làm tâm e làm mà đáng lẽ là xanh dương nằm bên phải đỏ mà e làm toàn xanh dương nằm bên trái vậy có công thức để chuyển xanh dương sang phải đỏ còn xanh lá sang trái đỏ không anh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *