14 thoughts on “Lệnh Xé Xác (Tàn Chi lệnh) – 56 – Tình Thù Vạn Kiếp

  1. Tâp 57 doc nghe nha co nuong . Tai ha đang khoai nghe tiep . Neu khong doc tai ha se đanh 1 tuyet chieu .trong tan chi lenh …..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *