1 thought on “LOA ÂM TRẦN BOSE

  1. anh nào thử mua loại loa âm trần tại Lạc Việt audio chưa ạ? Em thấy nhiều nơi nói loa gắn trần ở đó tốt lắm mà không biết thật sự sao

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *