13 thoughts on “Lửa hận tình thù – tập 84

  1. Phim này ghét nhất thằng nam 9. Vô dụng vl ra. Tội nghiệp a nam phụ. Tốt như vậy mà cuối cùng phải chết. Phim này kết thúc như shit.

  2. thương nam phụ dã man. nam phụ xứng đáng với nữ 9 . nhưng thật đáng tiếc vì a chỉ là nam phụ mà thôi. huhu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *