15 thoughts on “Lửa hận tình thù – tập 86

  1. Đúng là thằng cảnh sát biến chất đểu cáng toàn làm những việc phi Pháp tham nhũng vì tiền mà mất hết nhân tính

  2. phim này nữ 9 best của best. quá xuất sắc. mấy tập đầu còn tức ứa gan chứ từ khi nữ 9 trả thù đúng là quá thông minh, quá đỉnh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *