14 thoughts on “Lửa hận tình thù – tập 89

  1. Giám đốc đáng thương deso. K làm gì nên tội lại bỏ ra quá nhiều cho Yun Ha cuối cùng số nam phụ chỉ vậy thôi, k có gì trong tay hết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *