11 thoughts on “Lửa hận tình thù – tập 92

  1. 최후의 에피소드로 들어가서 매우 죄가 있음을 확인하겠습니다. 그러나 나는 그것을 좋아하지 않는다.

  2. phim rất hay.minh sem lần hai rôi.phải nói là đạo diễn rất tài giỏi.phim từ đầu đến cuối rat hay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *