Lưu ý khi lập kế hoạch tài chính doanh nghiệpKế hoạch tài chính là một phần của kế hoạch kinh doanh. Điều quan trọng nhất trước khi trả lời câu hỏi chúng ta sẽ đi đâu và đi như thế nào. Chính là hiểu rõ chúng ta đang đứng ở đâu.

#Trần_Tuấn #Giám_đốc_tài_chính #CleverCFO

Nguồn: https://3dcoffeeshop.com/

Xem thêm bài viết: https://3dcoffeeshop.com/category/cong-nghe

Author: admin

1 thought on “Lưu ý khi lập kế hoạch tài chính doanh nghiệp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *