21 thoughts on “Mã Thiên Vũ vai Giả Bảo Ngọc phim Đại Ngọc truyện (BGM: Đường lê tiên tuyết)

  1. Phim này Mã Nhị Gia theo con đường mỹ thiếu niên phấn điêu ngọc mày thật nếu ko phải biết cốt truyện chắc t nghĩ là chị em….thật sự cảm thấy Nhị Gia mỗi lần đóng phim mà bị ghép cp với bánh bèo t lại cảm thấy gả tiểu mỹ nhân đi z

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *