45 thoughts on “Mashup Chị em Thúy Kiều, Cảnh ngày xuân, Kiều ở lầu Ngưng Bích Dirty Kill

  1. Có vài chỗ sai nha :
    1:37 Lần "xem" phong cảnh có bề thanh thanh chứ không phải là Lần "theo" phong cảnh có bề thanh thanh.
    1:41 Dịp cầu nho nhỏ "cuối" ghềnh bắc ngang chứ không phải Dịp cầu nho nhỏ "gập" ghềnh bắc ngang.

  2. Buổi sáng cô dạy truyện cô nói" thơ nôm này khó lm bài hát lắm " r về vô coi YouTube lại hiện lên cả mashup 🤣🤣🤣

  3. Có ai như lớp t, mai phải trả 3 bài này, tóm tắt chuyện ng con gái nam xươngvs truyện kiều ko
    => ngày mai là ngày tận thế

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *