2 thoughts on “Máy cày YANMAR ef494t xới đất lúa chét ngâm lũ

  1. A đức trọng…..Tôi muốn đặt bánh bơi như vậy…..mà đi lầy lún đc k a?Cám ơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *