24 thoughts on “Miền Cổ Tích – Sự tích Chú Cuội

  1. zay lên cung trăng ko cần tên lửa nửa rồi nguoi đầu tiên lên cung trăng chính là nguoi vn thời thượng cổ vkl cổ tích việt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *