9 thoughts on “Mồi bún câu cá tra – hiệu quả

  1. Nếu nhảo cho thêm bún với cháo vào rồi có thêm đồ gì nữa không anh ( cho bao nhiêu kg bún vs cháo là móc dc anh )

  2. Bạn ơi bài bửa bạn câu cá tra bằng cháo khoảng 1 tuần trước bạn lên cá tra có ng mua lại bạn có clip làm chưa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *